Fritidsbåtshamnar - Miljöanpassat båtupptag

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
74
En projektrapport om ett miljöanpassat båtupptag - Reningsanläggning för alla hamnstorlekar. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om fritidsbåtshamnar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.