Farligt avfall på företag

Rapportomslag Farligt avfall
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
32
Slutrapport för projektet Farligt avfall.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost och presenterar resultaten av projektet.
Kommentar:
Läs mer om farligt avfall på Miljösamverkan Sydosts webbplats.