Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
66
En handledning för energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering. I handledningen presenteras exempel på hur några tillsynsmyndigheter i landet arbetat med energifrågorna i tillsynen, till exempel med krav på energikartläggning och energiplan. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om energi i tillsyn, prövning och fysisk planering på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.