Efterbehandling av täkter

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
65
Denna exempelsamling om efterbehandling av täkter har tagits fram av Miljösamverkan Sveriges projektgrupp Täkter. Målgruppen för exempelsamlingen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av täkter, men innehållet torde även ha stort allmänintresse.
Kommentar: