Bygg- och rivningsavfall

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
4
En slutrapport som beskriver Miljösamverkan Hallands projekt om bygg- och rivningsavfall. Projektet pågick 2004-2005.
Kommentar:
Läs mer om avfall på Miljösamverkan Hallands webbplats.