Uppföljning PCB-fria fogar - slutrapport -05

Rapportomslag PCB-fria fogar
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
24
En slutrapport för delprojektet Uppföljning PCB-fria fogar. Rapporten består till största delen av två bilagor som redovisar arbetet med sanering av PCB-haltiga fogar i länet.
Rapporten har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp PCB.
Kommentar:
Läs mer om PCB-fria fogar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.