Träskyddsmedel Rapport -05

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
10
En utvärdering av Miljösamverkan Västra Götalands tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005. I rapporten sammanfattas slutsatser och resultat av kampanjen. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om kemikalietillsyn med inriktning träskyddsmedel på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.