Träskyddsmedel handledning -05

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
38
En handledning inför tillsyn gällande Träskyddsmedel. Handledningen innehåller en sammanfattning av de regler som gäller på området, till exempel specialregler för arsenik- och kreosotimpregnerat virke. Det finns även instruktioner och stöd för miljökontorens tillsyn hos återförsäljare. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:




Läs mer om träskyddsmedel på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.