Slutrapport Kolla korken

Rapportomslag Kolla korken
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
18
En slutrapport om Kolla korken - En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 till mars 2005. I rapporten sammanfattas aktiviteter, resultat och slutsatser från kampanjen. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om kemikalietillsyn och barnsäkerhet på Miljlösamverkan Västra Götalands webbplats.