Radon - vägledning för kommunernas arbete

Omslag vägledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
94
En vägledning som rör både radon i inomhusluft och radon i dricksvatten. Vägledningen ska vara ett stöd för kommunernas arbete med radonfrågan.

Vägledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland projektgrupp Radon.
Kommentar:
Läs mer om radon på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.