Handledning för avloppsanläggningar >25 pe

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
134
En handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe. Handledningen ger en kort presenteration om teknik- och miljöfrågor rörande avloppsanläggningar avsedda för mer än 25 personekvivalenter (<25 pe), informerar om lagstiftningen samt om hur tillsyn av sådana anläggningar kan bedrivas.
Handledningen är i första hand avsedd som stöd för miljökontorens tillsyn och har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Avlopp.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn av avloppsreningsverk på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.