Fritidsbåtshamnar - tillsynshandledning för miljökontoren

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
72
En handledning som ska vara ett stöd för miljökontorens tillsyn, enligt miljöbalken, av fritidsbåtshamnar. Det är en förhoppning att handledningen ska förenkla och effektivisera tillsynen och göra den mer enhetlig mellan kommunerna, och på så sätt bidra till att miljöpåverkan från fritidsbåtshamnar i länet successivt minskar. Handledningen omfattar miljö- och hälsoskyddsfrågor i olika slags fritidsbåtshamnar.

Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Fritidsbåtshamnar.
Kommentar:
Läs mer om fritidsbåtshamnar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.