Egenkontroll 2005

Omslag egenkontroll
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2005
Sidantal:
6
En skrivelse om miljöbalkens krav på Egenkontroll. Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa sådana rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. Skrivelsen är framtagen av Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
Läs mer om egenkontroll på Miljösamverkan Hallands webbplats.