Transporter av farligt avfall

Omslag utvärdering
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
22
En utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003. Utvärderingen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Utvärdering handlar om tillsynskampanjen, och som en del i det, information till verksamhetsutövare.
Kommentar: