Kolla korken Handledning -04

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
62
En handledning för att undvika barnförgiftningar - Kolla korken. Handledningen baseras på en kemikaliekampanj med tillsyn i butiker och information till allmänheten. Handledningen innehåller bland annat beskrivningar av kampanjens moment: upptaktsdag, tillsyn i butiker, annonsunderlag och faktablad för information till allmänheten.
Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om Kolla korken på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.