Hälsoskadligt buller

Omslag utvärdering
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
16
En slutrapport om hälsoskadligt buller. Rapporten är en utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller och innehåller kommentarer och rekommendationer om fortsatt arbete. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om hälsoskadligt buller på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.