Egenkontroll o systemtillsyn Slutrapport -04

Rapportomslag Egenkontroll och systemtillsyn
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
36
En slutrapport från delprojekt Egenkontroll och systemtillsyn. Rapporten ska sprida kunskaper och inspiration till miljömyndigheterna i länet att arbeta vidare med systemtillsyn och verka för ändamålsenlig egenkontroll i olika verksamheter.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om egenkontroll och systemtillsyn på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.