Egenkontroll o systemtillsyn rapport

Rapportomslag Egenkontroll och systemtillsyn
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
26
En rapport om Egenkontroll och systemtillsyn med resultat av en enkät om tillsynskampanj och handledning. Rapporten är det första steget i utvärderingen av delprojekt Systemtillsyn och
egenkontroll. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om egenkontroll o systemtillsyn på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.