Delprojekt Inomhusmiljö

Rapportomslag Delprojekt Inomhusmiljö
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
54
En slutrapport för projekt Inomhusmiljö. Rapporten innehåller resultat av enkäten och projektgruppens slutsatser.
Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Inomhusmiljö.
Kommentar:
Läs mer om inomhusmiljö på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.