Dagvatten - vägledning

Omslag vägledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
100
En vägledning om dagvatten - teknik, lagstiftning och underlag för policy. Vägledningen ska fungera som underlag och stöd för att ta fram en dagvattenpolicy.
Vägledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Dagvatten.
Kommentar: