Biltvätt Rapport -04

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
15
En utvärdering av kampanjen om fordonstvättar. Rapporten innehåller även rekommendationer och upplysningar inför fortsatt arbete.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om biltvättar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.