Behovsutredningar och tillsynsplaner Vägledning -04

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
86
En vägledning i behovsutredningar och tillsynsplaner med rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt. Vägledningen innehåller information om vad som krävs med stöd av lagar, men också rekommendationer som projektgruppen vill ge för att stödja och inspirera kommunernas arbete.
Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp behovsutredningar & tillsynsplaner.
Kommentar:
Läs mer om behovsutredningar och tillsynsplaner på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.