Avfallshantering vid företag

Omslag informationsbroschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
12
En informationsbroschyr om verksamhetsavfall, framtagen av Miljösamverkan Sydost.

Broschyren har uppdaterats 2012.
Kommentar:
Läs mer om avfallshantering vid företag på Miljösamverkan Sydosts webbplats.