Avfall - Regelsammanställning

Omslag regelsammanställning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
54
En regelsammanställning på avfallsområdet. Sammanställningen ska ge en kort överblick av avfallslagstiftningen samt andra föreskrifter som knyter an till detta område och belyser vissa problemområden. Sammanställningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar: