Värmepumpar - fakta och policy

Omslag kunskapssammanställning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
80
En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy med mera som riktar sig främst till miljökontor. Här beskrivs både de positiva och de oönskade miljöeffekter som värmepumpanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten, luft eller grundvatten kan ge upphov till. Sammanställt finns även handläggningsrutiner och bedömningsgrunder vid anmälningar och tillståndsansökningar om dessa anläggningar. Kunskapssammanställningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om värmepumpar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.