Tillsynshandledning transporter av farligt avfall

Omslag tillsynshandledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
50
En tillsynshandledning för transporter av farligt avfall. Handledning har tagits fram som ett stöd till miljökontoren och Länsstyrelsens handläggare i delprojekt Farligt avfall, framför allt tillsynskampanjen om transporter av farligt avfall.
Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland genom projektgruppen Farligt avfall.
Kommentar:
Läs mer om transporter av farligt avfall på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.