Små avlopp i Kalmar län

Rapportomslag Små avlopp i Kalmar län
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
70
Rapporten är ett underlag till kommunal policy och ska vara ett stöd till miljökontoren i deras arbete med enskilda avlopp i synnerhet när det gäller att ta fram en lokal policy. En annan målsättning är att skapa förutsättningar för att tjänstemän i länet ska kunna göra någorlunda likvärdiga bedömningar i dessa frågor. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om enskilda avlopp på Miljösamverkan Sydosts webbplats.