Jordbruk, miljöhänsyn rapport -03

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
9
Rapporten är en sammanställning av en enkät om Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om miljöhänsyn i jordbruket på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.