Förorenade massor

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
38
Förorenade och icke förorenade massor - En handledning för miljöinspektörer, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Handledningen ska ge stöd till miljöhandläggare som handlägger ärenden med massor, både förorenade och icke
förorenade. Handledningen är tänkt som en vägledning och rekommendation till tillsynsmyndigheter.
Kommentar:
Läs mer om förorenade massor på Miljösamverkan Sydosts webbplats.