Cisterntillsynshandledning -03

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
138
En handledning om risker med och regler för cisterner. Handledningen ska ge stöd för kommunernas handläggning av cisternärenden och tillsyn av cisterner. Handledningen vänder sig till kommunernas miljökontor, till byggnadskontoren, och i viss utsträckning till räddningstjänsten.
Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Cisterntillsyn.
Kommentar:
Läs mer om cisterntillsyn på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.