Verkstadsindustri - ytbehandling Rapport -02

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
8
En rapportsammanställning av en enkät om Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Tillsyn på verkstadsindustrier.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn på Verkstadsindustrier på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.