Vårdlokaler - handledning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
24
En handledning med information till stöd för miljökontorens tillsyn. Handledningen ska informera miljökontoren om tillsynsområdet vårdlokaler, bland annat vilka slags verksamheter som berörs, vilka myndigheter som bedriver tillsyn på dessa enligt olika lagar, vad miljökontorens tillsynsansvar kan omfatta och hur prioriteringar för tillsyn kan göras. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Mer material om vårdlokaler finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.