Skolor - handledning vid tillsyn

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
36
En handledning för tillsyn av skolor och förskolor. Handledningen ger stöd för en tillsynskampanj som miljökontoren bedrev hösten 2002 - vintern 2003. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Mer material om tillsyn på skolor och förskolor finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.