Bygg- och rivningsavfall - handledning

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
45
En rapport från Kemikalieprojekt Älvsborg 1995 som 2002 gjorts elektroniskt tillgänglig och uppdaterats vad gäller lagstiftning. Här finns information om regler och fakta om farliga komponenter i bygg- och rivningsavfall, av intresse både för miljökontor och fastighetsägare/entreprenörer.
Kommentar:
Läs mer om avfall på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.