Bekämpningsmedel Rapport -02

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
4
En rapport med resultat och utvärdering av Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel.
Kommentar:
Läs mer om spridning av kemiska bekämpningsmedel på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.