Verkstadsindustri Rapport -01

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
5
En slutrapport som sammanställer resultat från en enkät framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier.
Kommentar:
Läs mer om tillsyn på verkstadsindustri på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.