Lokal samverkan i miljötillsynen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
6
Information om möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen, framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Syftet är att informera om hur samverkan mellan kommuner kan leda till ett bättre användande av  gemensamma resurser för inspektioner och annan tillsyn.
Kommentar:
Läs även om projekt Behovsutredningar och tillsynsplaner på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.