Hälsoskadligt buller - slutrapport

Rapportomslag Hälsoskadligt buller
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
17
En slutrapport med utvärdering av delprojekt Hälsoskadligt buller samt rekommendationer för fortsatt arbete. I handledningen finns bland annat information om projektet, gällande lagstiftning, exempel på information, beslut och mätutrustning. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om hälsoskadligt buller på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.