Hälsoskadligt buller - handledning

Omslag handledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
46
En handledning för delprojektet Hälsoskadligt buller. Handledningen informerar om hur material som framtagits i delprojektet kan användas och vilka insatser miljökontoren kan göra. Handledningen innehåller även information om hälsoskadligt buller, lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter med mera. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om hälsoskadligt buller på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.