Publikationer på gång

Nedan listar vi publikationer som håller på att arbetas fram inom olika miljösamverkan.

ÄmnePublikationstyp Miljösamverkan
​Nedskräpning​Handläggarstöd
- klart hösten 2019 
​Jönköpings län
​Animaliska biprodukter​Handläggarstöd
- klart hösten 2019 
​Jönköpings län
​Idrottsanläggningar och gymHandläggarstöd med checklistor och slutrapport från tillsynsprojekt
- Slutrapport klar februari 2020
​​Jönköpings län
Medelstora förbränningsanläggningar (1-50 MW)Handläggarstöd ​​med checklistor och slutrapport från tillsynsprojekt
- Slutrapport klar februari 2020
​Jönköpings län
Tillsyn av flerbostadshus

Handläggarstöd med checklistor och tillsynskampanj. 
- Slutrapport från tillsynen klar februari 2021

​Jönköpings län
​Tillsyn verksamheter som påverkar vattenförekomster

Handläggarstöd med checklistor och tillsynskampanj.
- Slutrapport från tillsynen klar februari 2021

​Jönköpings län
​Avloppsreningsverk 200-2000 pe

​Handläggarstöd
- klart hösten 2020

​Jönköpings län
​Fukt och mögel i byggnader​Handläggarstöd
- klart hösten 2020
​Jönköpings län
Gemensam taxa

​Handläggarstöd
- klart juni 2021

​Jönköpings län
​Egenkontroll lantbruk

Slutrapport
- januari 2020

​MÖTA
​Tillsyn av gummigranulat i fotbollsplanerSlutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Tillsyn av fritidsbåtshamnar och båtuppställningsplatser​​Slutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Uppdatering av cisternbroschyrerSlutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Gemensamma bedömningsgrunder vid avloppstillsyn​​Slutrapport
- januari 2020
​MÖTA
​Gemensam provtagningsplan för livsmedelskontrollen i ÖstergötlandSlutrapport
- januari 2020
​MÖTA
Kemikaliesmart förskola​Lansering av webbsida
- klar november 2018 
​Skåne
​Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning​Instruktion för inspektörer, checklista, info till VU
- klart januari 2019
​Skåne
​Spåra fusket

​Checklista
- klar september 2018

​Skåne
​Bedömningsgrunder för utdömande av lokaler och bostäder​Handläggarstöd
- klart juni 2019
​Skåne
​Konstgräs och gummibaserade lekytor​Lista för inventering
 - pågående 
​Skåne
​Samverkan miljökontor och räddningstjänstChecklista
- pågående 2019
​​Stockholms län
Bassängnätverket

Handläggarstöd för att utreda förekomst av legionella i bassängbad mm.
- pågående 2019

​Stockholms län
​Dricksvatten Checklista för kontroll av rutiner och hygien, distributionsnätet för dricksvatten
- pågående 2019
​Stockholms län
MKN och PFAS​Inspektionsunderlag för tillsyn av PFAS räddningstjänsten
- pågående 2019
​Sydost
​​Ansvarsutredningar inom förorenade områden​​Lathund som underlätter vid ansvarsutredningar
- pågående 2019
​Sydost
​​Dagvattenanläggningar, tillsyn och anmälan​​Processflödesschema
- pågående 2019
​Sydost
​Tillsyn på mindre lantbruk

​Handläggarstöd
- klart oktober 2019

​Västra Götaland och Halland
​Spårbarhet av livsmedel i flera steg​Handläggarstöd
- klart 2018
​Västra Götaland och Halland
Effektiv bostadstillsyn​Handläggarstöd
- klart 2019
​​Västra Götaland och Halland
​Buller och ljudnivåmätningar​Aktualitetsgranskning av vissa befintliga verktygslådor
- klart 2019
​Västra Götaland och Halland
​Tillsyn på dagvattenanläggningar​Handläggarstöd
- klart 2019
​​Västra Götaland och Halland
​Planerad strandskyddstillsyn​Handläggarstöd
- klart 2019
​​​Västra Götaland och Halland
MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet​Uppdatera befintlig webbsida om MKN vatten eller bygga ny
- klart hösten 2019  
​Sverige
Smartare vägledning​Rapport
- klar hösten 2019
​Sverige
Checklistor i NikITa​Checklistor
- klart hösten 2019
​Sverige
​Enklare samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalkenInformation till länsstyrelsernas hemsidor och informationsmaterial till verksamhetsutövare
- klart hösten 2019
​Sverige