Om miljösamverkan

Det är många län som har en regional samverkan kring miljötillsynen. Den regionala samverkan består av kommunernas miljöförvaltningar tillsammans med andra i länet, vanligen länsstyrelse, regionförbund/kommunförbund och landsting/region. Organisationen ser lite olika ut från län till län. I ett par fall omfattas två län av samma miljösamverkan. Vissa samverkan drivs i projektform (under en förutbestämd tidsperiod, som sedan kan förlängas) medan andra är tillsvidare. 

På likartat sätt samverkar landets 21 länsstyrelser inom "Miljösamverkan Sverige". Här är huvudmännen Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Miljösamverkansorganisationer och år för tillkomst

1999: Västra Götalands län

2003: Sydost (Kalmar och senare även Gotlands län) och Kronoberg-Blekinge (till att börja med bara Kronobergs län)

2004: Hallands län

2005: Skåne, Stockholms och Jönköpings län (tidigare benämnt Miljösamverkan f) samt Miljösamverkan Sverige 

2007: Östergötlands län (MÖTA)   

2008: Värmlands och Örebro län (fram till 2019 bara Värmlands län) och Södermanlands län (MS Södermanlands län är vilande sedan hösten 2017)  

2012: Västerbottens län (vilande under perioden september 2016-september 2018)

2013: Västernorrlands län (vilande sedan januari 2016)

2014: Norrbottens län (vilande sedan september 2017)

2018: Uppsala län. Har senare utvidgats till Mitt Miljösamverkan.  (webbplats är ännu inte färdig) 

Uppdrag 

Miljösamverkans uppdrag är att samordna och effektivisera miljöbalkstillsynen och skapa gemensamma bedömningsgrunder för kommunernas och länsstyrelsernas tillsyn. Utbildning och fortbildning är också en viktig del av arbetet. Vissa miljösamverkan har utökat uppdrag och samordnar även andra områden, i första hand livsmedelskontroll. Det praktiska arbetet handlar om att genomföra gemensamma tillsyns- och informationskampanjer, ta fram handläggarstöd och informationsmaterial samt ordna nätverksträffar och utbildningar. En eller flera samordnare leder arbetet inom respektive miljösamverkan.  

Styrning

Varje miljösamverkan leds av en styrgrupp som tar fram en verksamhetsplan med aktiviteter utifrån kommunernas och länsstyrelsernas behov. Styrgruppen består av representanter från de olika parter som samverkar.  

 

Nedan finns länkar till varje miljösamverkans webbplats, där du kan läsa mer om pågående projekt och aktiviteter:

 

Miljösamverkan Jönköping  Miljösamverkan              
Jönköpings län
 
    
Miljösamverkan Hallands webbplats  Miljösamverkan Halland  
    
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges webbplats  Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge  
    
Miljösamverkan Norrbottens webbplats  

Miljösamverkan Norrbotten 
(vilande sedan september 2017)  

 
    
Miljösamverkan Skånes webbplats  Miljösamverkan Skåne  
    
Miljösamverkan Stockholms webbplats  Miljösamverkan Stockholms län  
    
 Miljösamverkan Sydosts webbplats Miljösamverkan Sydost (Kalmar och Gotlands län) 
    
Miljösamverkan Södermanlands webbplats Miljösamverkan Södermanland (vilande sedan hösten 2017)  
    
Miljösamverkan Uppsala​Miljösamverkan Uppsala län. Har utvidgats till Mitt Miljösamverkan.
(Obs! Ingen webbplats finns ännu)

 
 Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
 
 
   
 Miljösamverkan Västerbottens webbplats 

Miljösamverkan Västerbotten   

 
    
Miljösamverkan Västernorrlands webbplats  Miljösamverkan Västernorrland
(vilande sedan januari 2016)
 
    
 Miljösamverkan Västra Götalands webbplats Miljösamverkan Västra Götaland  
    
 Miljösamverkan Östergötlands webbplats Miljösamverkan Östergötland  

 

Miljösamverkan Sveriges webbplats    Miljösamverkan Sverige 

 

 Relaterat