Svavelnedfallet det lägsta sedan mätningarnas start

Försurande nedfall och dess påverkan mäts på fem olika håll i länet. Under det hydrologiska året 2016/2017 (1 oktober 2016 till 30 september 2017) uppmättes det lägsta svavelnedfallet på länets mätlokaler sedan mätningarna började för 30 år sedan.

​I början av 90-talet varierade halterna mellan 7 och 22 kg svavel per hektar och år. Under det senaste året uppgick det till endast 0,1 till 0,3 kg per hektar. Stora utsläppsminskningar i Europa är anledningen till minskningen.

Tack vare att svavelnedfallet har minskat kan man se att pH ökar i nederbörden. Men det tar tid för naturen att återhämta sig och det går inte att se någon återhämtning i markvatten.

Karta över lokalerna i länet

​I takt med att svavelnedfallet minskat har dock andra faktorer, såsom skogsbruk och kvävenedfall fått större betydelse för försurningspåverkan.  

Kvävenedfallet har inte samma utveckling som för svavel. Det ligger på en konstant nivå och mängden nedfall överskrider fortfarande gränsen för vad skogens ekosystem tål utan negativa effekter. Det finns dock inga tecken på att kväve har börjat läcka ut från markvatten.

Resultatet från mätningarna redovisas i IVLs årliga rapport som finns att ladda ner till höger på sidan eller under publikationer. Mer information och rapporter för andra län finns på krondroppsnätets officiella hemsida, länk finns även den till höger på denna sida.


 Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se