Luftvårdsförbundets årsmöte 2013

Nu är det dags för årsmöte i Jönköpings läns luftvårdsförbund igen. Det går av stapeln den 19 april med start kl 9.00 på landstingets kansli i Jönköping.

Efter själva årsmötet fortsätter vi diskutera luftfrågor. Bland annat redovisas resultat av 2012 års mätningar av krondropp och ozon, SMHI berättar om genomförda modellberäkningar från länet och OPSIS berättar om de kontinuerliga mätningarna i Jönköping och hur mätinstrumenten fungerar.

Handlingarna till mötet och mer information finns i dokumenten nedan.    

Anmälan sker till Anne-Catrin Almér senast den 12 april. Se kontaktuppgifter till höger.  

Alla medlemmar är varmt välkomna!!

 

Uppdatering av program länsluftsdag: Nu har även IVL meddelat att de deltar och berättar om kommande mätningar i länets alla kommuner. Det innebär att vi håller på lite längre. Ny sluttid är kl 14. 

Nytt justerat program för länsluftsdagen (sida 2) 

Handlingar till årsmötet