Kallelse till årsmöte i Jönköpings läns luftvårdsförbund

20 april 2012 är det dags för årsmöte i Jönköpings läns luftvårdsförbund

Nu är det dags för årsmöte i Jönköpings läns luftvårdsförbund igen. Det går av stapeln den 20 april med start kl 9.00 på Träcentrum i Nässjö.

Resultat av 2011 års mätningar, nya stadgar, bildandet av ett samverkansområde för mätningar av luftkvalitet i tätorter och förbundets roll i detta är några av punkterna på dagordningen.

På eftermiddagen finns även möjlighet att delta i ett studiebesök på Nässjö krematorium.

Handlingarna till mötet och mer information finns i dokumenten nedan.  

Anmälan sker till Anne-Catrin Almér senast den 12 april. Se kontaktuppgifter till höger.  

Alla medlemmar är varmt välkomna!!