Välkommen på årsmöte 2020!

På grund av det rådande läget med Coronaviruset kommer årsmötet 2020 genomföras digitalt. Årsmötet genomförs den 23 april, kl 10.00-11.00 (uppskattad avslutningstid) via Skype.

En skype-inbjudan skickas ut på e-post under vecka 12. Om du inte har fått den, har några frågor eller vill testa tekniken innan mötet mejla anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se.

 Välkommen!!

Handlingar årsmöte

Kontakt:

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund

c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län, Anne-Catrin Almér (sekreterare), 010 - 22 36 396, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se