Årsmöte och Länsluftsdag 2015

Luftvårdsförbundets årsmöte blir den 24 april på Torsviks kraftvärmeverk strax utanför Jönköping. I anslutning till årsmötet kommer en Länsluftsdag genomföras.

Handlingarna till årsmötet finns att ladda ner till höger på denna sida. De har även skickats ut till alla medlemmar med post. Anmälan till både årsmöte och Länsluftsdagen kan göras i anmälningsformuläret länkat längst ned på denna sida. OBS! Förlängd anmälningstid till den 21 april.  

Program för Länsluftsdagen

09.00 Årsmöte

10.00 Fika

10.25 Mätningarna inom samverkansområdet

10.40 Ett transportbolags miljöarbete - Bring Norden AB

11.10 Luftkvalitetsmodeller, ett komplement till mätningar – Referenslaboratoriet för tätortsluft

11.40 Hälsoeffekter av partiklar – Arbets- och miljömedicin i Linköping

12.10 Lunch

13.00 Information om nya biobränslepannan och guidning på kraftvärmeverket – Jönköping Energi

15.00 Fika och avslutning

Deltagande är gratis och fika och lunch ingår. Arrangemanget är öppet även för ickemedlemmar. Länk till anmälningsformuläret finns längst ned på denna sida.

 

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se