Välkommen på årsmöte 2018!

Jönköpings län luftvårdsförbund bjuder in till årsmöte den 13 april på Vetlanda kommun. I anslutning till årsmötet gör vi ett studiebesök på en av länets krondroppsnätslokaler. 

Inbjudan gäller såväl nuvarande som intresserade blivande medlemmar.
Krondroppsuppsamlare

​Handlingarna till årsmötet finns att ladda ner till höger på denna sida.

Under dagen kommer vi att få veta mer om Vetanda kommuns och Metsä Tisues miljöarbete. Även resultat från luftundersökningar som genomförts i länet presenteras. Efter lunchen, som förbundet bjuder på, besöker vi en av länets krondroppsnätslokaler.

Mätningar inom krondroppsnätet har i Jönköpings län bedrivits sedan 1988 och det är alltså 30-års jubileum i år. Mätningarna inom krondroppsnätet är fortfarande förbundets största uppgift. På årsmötet får vi chansen att besöka den mest omfattande mätlokalen i länet, Fagerhult, och Svenska miljöinstitutet IVL berättar om krondroppsnätet och resultat och beskriver hur själva mätningarna går till.

Eftersom studiebesöket är en utomhusaktivitet är det kläder efter väder som gäller samt bekväma skog eftersom studiebesöket innebär en skogspromenad.

Anmälan sker senast den 10 april på länken längst ned på denna sida eller med mejl till sekreteraren (se kontaktuppgifter till höger). I din anmälan ange om du tänker vara med hela dagen, om du har några allergier som vi bör ta hänsyn till och om du önskar eller kan erbjuda samåkning

Jönköpings läns luftvårdsförbund är en ideell förening bestående av företag och organisationer (privat och offentlig sektor) som värnar om den gemensamma luftmiljön. Förbundet arbetar för att åtgärder genomförs för att förbättra luftkvaliteten och för att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.  

Som medlem i Jönköpings läns luftvårdsförbund får ditt företag/organisation ett medlemsbevis som visar att ni aktivt vill främja en god luftkvalité. Detta kan ni med fördel kommunicera med intressenter, kunder och era anställda.

​​​Program (tiderna är preliminära och kan komma att justeras)

9.00   Fika

9.30   Årsmöte

10.30  Vetlanda kommun berättar om sitt miljö- och luftvårdsarbete

10.45  Metsä Tissue berättar om sitt miljö- och luftvårdsarbete

11.05  Resultat från luftkvalitetsmätningar i länet

11.15  Krondroppsnätet och praktisk information inför studiebesöket

11.30  Lunch

12.30  Studiebesök på krondroppslokalen i Fagerhult (avfärd till)

14.30  Avslutning med fika (senast)

 Content Editor

Handlingar