Rapporter

På denna sida finns rapporter som tagits fram på uppdrag av Luftvårdsförbundet, eller särskilt intressanta rapporter som rör förbundets frågor.
För äldre rapporter, kontakta förbundets sekreterare.

2020

 • Försurning och övergödning i Jönköpings län - resultat  från Krondroppsnätet till och med 2028/2019 - Rapporten i PDF-format
 • Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län för kalenderåret 2019 - rapport beräkningar samverkansområdet - Rapporten i PDF-format

2019

 • Försurning och övergödning i Jönköpings län - resultat från Krondroppsnätet till och med 2017/18 - Rapporten i PDF-format

2018

 • Tillstånde i skogsmiljön i Jönköpings län - resultat från Krondroppsnätet till och med september 2017 - Rapporten i PDF-format

2017

 • Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län för kalenderår 2016 - rapport samverkansområdet - Rapporten i PDF-format
 • Krondroppsnätet i södra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön - resultat från krondroppsnätet tom september 2016 - Rapporten i PDF-format

2016

 • Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län 2016 - rapport samverkansområde - Rapporten i PDF-format
 • Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län - resultat från krondroppsnätet tom september 2015 - Rapporten i PDF-format

2015

 • Uppföljning av luftkvaliteten i Jönköpings län - Sammanställning och utvärdering av mätningar och beräkningar avseende tre år till och med 2015 - rapport samverkansområdet - Rapporten i PDF-format, Bilaga 1
 • Uppföljning av miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet i Jönköpings län 2015 - rapport samverkansområdet - Rapporten i PDF-format
 • Tillståndet i skogsmiljön i Jönköpings län - resultat från krondroppsnätet tom september 2014 - Rapporten i PDF-format

2014

2013

 • Uppföljning av MKN och miljömål för luftkvalitet i Jönköpings län 2013 - rapport samverkansområdet - Rapporten i pdf-format
 • Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige - mätningar och modellering - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m september 2012. Rapporten i pdf-format
 • Ozonmätnätet i södra Sverige 2012 - Rapporten i pdf-format
 • Marknära ozon i Asa 2012Rapporten i pdf-format
 • Trender i kvävenedfall över Sverige 1955-2011 - Rapport från IVL. Laddas ner från IVLs hemsida: länk

2012

2011

 

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se