Protokoll

Årsmötesprotokoll och deras handlingar finns här: Länk

 

Styrelsemötesprotokoll

 

 

2019

     

2018

2017

2016

2015

För äldre protokoll kontakta sekreteraren.

 

 Kommande styrelsemöten

6 februari, kl 9.30-12, Regionen

Kontakt

Jönköpings Läns Luftvårdsförbund
c/o Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anne-Catrin Almér (sekreterare)
551 86 Jönköping
telefon: 010 - 22 36 396
Mejl: anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se