Sammanfattning av Länsluftsdagen 2011

Den 7 oktober genomfördes 2011 års länsluftsdag. Denna gång gick den av stapeln på  Vrigstads värdshus och 21 personer deltog.

Det var Luftvårdsförbundet och Länsstyrelsen som tillsammans anordnade dagen. Föredragen handlade om förändringar i miljömålssystemet, åtgärdsprogram för partiklar i Jönköping, luftföroreningars hälsoeffekter och krondroppsnätets utveckling framöver. Presentationerna återfinns nedan.

En viktig punkt på dagordningen var diskussionen om ett eventuellt bildande av samverkansområde för mätningar av luftkvalitet i tätorter. IVL har tidigare tagit fram ett förslag på hur ett sådant samverkansområde kan se ut. Läs rapporten.

Förslaget behöver dock konkretiseras och under diskussionspasset togs det fram en lista på frågor som återstår att besvara. Läs sammanfattningen av diskussionerna.

I samband med länsluftsdagen hölls ett extrainsatt förbundsmöte med anledning av en uppdatering av stadgarna. Mötet beslutade om de ändringar som framgår här:

Läs förslaget på nya stadgar. För att dessa ska bli giltiga krävs det dock även beslut på årsmötet. Protokollet från förbundsmötet finns här.   

Alla presentationerna från dagen hittar du här: